Fifty One Club Lange Nelle Oostende stelt voor :

ZONDAG 10 MEI 2020

 

23ste editie

Dit jaar geen mand voor moeder omwille van het coronavirus .....

Maak van moederdag een onvergetelijk moment.

Verwen vrouw, vriendin, moeder, grootmoeder...
Dit jaar ten voordele van Zorghuis vzw: een huis waar alleenstaande patiënten na een chemokuur kunnen revalideren.
Zeepreventorium vzw, Dyade vzw en Ithaka vzw.

0063037c-14cb-401b-81db-ea99332c5ee5.jpg

WIE ZIJN WIJ ?

FIFTY ONE CLUB LANGE NELLE OOSTENDE

Fifty-One International dankt zijn oorsprong aan
de wens van een aantal leden van de Ronde Tafel
België die deze serviceclub moesten verlaten
wegens het bereiken van de leeftijdsgrens
van 40 jaar. Zij wensten de waardevolle
vriendschapsbanden en het gemeenschappelijk
ideaal van een serviceclub te behouden. Daarom
besloten zij in 1966 een nieuwe onafhankelijke
serviceclub op te richten. Fifty-One is dan
ook de eerste en (nog) enige serviceclub die
ontstaan is in België. Om de nieuwe beweging
haar eigen dynamiek te geven werd voor een
formule gekozen die voor een deel in de naam
Fifty-One zichtbaar is: De gemiddelde leeftijd
van de leden in een club zal bij voorkeur onder
de 51 jaar blijven waarmee een voortdurende
verjonging wordt nagestreefd. Het aantal leden
per club wordt beperkt tot 51. Fifty-One staat
voor een wereld van vrijheid, vriendschap en
verdraagzaamheid. Onze beweging wil zich
inspannen voor een betere wereld door steun
te verlenen aan anderen die het minder goed
hebben in de maatschappij. Fifty-One wil ook
internationaal zijn omdat men overal in de wereld
mensen van goede wil aantreft want vriendschap
kent geen grenzen. Sinds 2016 steunt Fifty-
One de Rechten van het Kind. Zijne Majesteit
Koning Filip van België is eregouverneur van de
twee Belgische Districten; deze zijn immers de
grondvesten van de beweging.

- Het bevorderen van Vriendschap, Achting en 

  Verdraagzaamheid
- Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip
  te ontwikkelen
- De gemeenschap dienen door initiatieven te
  begeleiden en te steunen
- Contacten leggen en internationale relaties
  onderhouden.

DOELSTELLINGEN

 

ONZE LEDEN

- Linda Grayson -

Clinck Willy
Cloet Patrick
De Jonghe Dirk
De Roo Luc
Daenens Filip
Declerck Philip
Develter Philippe
Dewitte Walter
Ferlin Jan
Goekint Bart
Hagers Marcel (†)
Houthoofdt Daniël
Laleman Yves
Lanckriet Pascal
Opdedrynck Geert
Peene Jean-Lou
Pintelon Roland
Seghers Emiel
Vandamme Jean-Marie
Verkempynck Eddy
Verkeyn Eddy
Verleene Michel

 

FIFTY-ONE CLUB LANGE NELLE werd opgericht in
1995. Alle leden zijn woonachtig te Oostende of in de ruime omgeving ervan. Na de organisatie van enkele Paasmarkten zijn we in 1998 overgeschakeld op onze ‘Mand voor Moeder’. Van bij de start werd besloten om Kris, inmiddels een volwassen man, die lijdt aan cystinose, blijvend financieel te steunen: alle medische kosten die niet gedragen worden door de instanties nemen wij ten laste. Naast dit hoofddoel worden jaarlijks nog andere projecten ondersteund.
Ondertussen zijn de medische kosten voor Kris fel verminderd en richten wij ons meer op het Zorghuis, een ‘bijna als thuis’ voor kankerpatiënten die er alleen voor staan tijdens hun oncologische behandeling.
Graag geven wij mee dat onze club mee de opstart van het Zorghuis heeft mogelijk gemaakt en dat we jaar na jaar de verdere uitbouw ondersteunen. De jaarlijkse opbrengst van de Mand voor Moeder, die dit jaar aan haar 23e editie toe is, geeft ons de nodige financiële middelen om dit alles mogelijk te maken.
Alvast dank voor uw gewaardeerde steun!

ONZE CLUB

DIENST AAN
DE GEMEENSCHAP

 

Dienst aan de Gemeenschap is één van de
belangrijkste doelstellingen van de beweging en
neemt een vooraanstaande plaats in binnen het
functioneren van elke club. Er zijn projecten van
velerlei aard mogelijk:

 

- Verlenen van morele en praktische steun aan andersvaliden of      hulpbehoevenden in binnen- en buitenland
- Steun aan sociaal minderbedeelden van onze maatschappij
- Bijdragen aan de culturele vorming van jongeren om
  deze doelstellingen te realiseren organiseren de clubs allerlei

  activiteiten om daarmee financiële middelen te genereren.

 

 

Eventuele vragen :

Michel Verleene

info@mysquare.be

0496/23 46 43

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon